Market Monitor - Bouwsector India

Market Monitor

  • India
  • Construction

18 févr. 2016

De vooruitzichten voor 2016 zijn verbeterd dankzij het betere ondernemingsklimaat en de lancering van grote infrastructuurprojecten door de nieuwe regering.

  • De Indiase bouwsector maakt de afgelopen jaren moeilijke tijden door als gevolg van de trage hervormingen, de zwakke investeringscycli, het zwakke ondernemersvertrouwen en de lange wachttijden bij de aankoop van gronden en het verkrijgen van vergunningen.
  • De vooruitzichten voor 2016 zijn verbeterd dankzij het betere ondernemingsklimaat en de lancering van grote infrastructuurprojecten door de nieuwe regering.
  • Het herstel zal in de praktijk naar verwachting echter een geleidelijk proces zijn, aangezien de sector nog steeds met structurele beperkingen wordt geconfronteerd.
  • Bouwbedrijven torsen nog steeds een hoge schuldenlast en blijven het moeilijk hebben om financiële steun te krijgen voor projecten. De kredietverlening aan de sector door de banken is echter toegenomen.
  • In de bouw worden facturen na gemiddeld 90 tot 120 dagen betaald.
  • We blijven een voorzichtig acceptatiebeleid hanteren ten aanzien van deze sector.
  • We volgen veranderingen in het betalingsgedrag op de voet en beoordelen naast financiële informatie ook handelservaringen met afnemers. We gaan ook na hoe sterk de relatie tussen klant en afnemer is.
  • Over het algemeen zouden we klanten niet aanmoedigen om hun normale betalingstermijnen te verlengen.

 

Documents associés

Avertissement

Les informations figurant sur ce site sont uniquement fournies à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées. Nous vous remercions de bien vouloir vous reporter aux réglementations et accords en vigueur. Aucunes informations ne peuvent être considérées comme créant un droit, une obligation ou engageant la responsabilité d’Atradius y compris pour juger de la moralité d’un ou de plusieurs acheteurs. Si Atradius juge de la moralité d’un acheteur, elle le fait pour le compte de son arbitrage et en aucun cas au bénéfice de ses assurés ou toute autre personne. En aucun cas, Atradius, ses partenaires ou sociétés apparentées, agents ou employés, ne pourront être tenus responsables envers les lecteurs ou toute autre personne pour toute décision ou mesure prise sur la foi des informations contenues dans cette carte, ou pour tous dommages indirects, particuliers ou similaires, même si ces personnes ont été avisées de l’éventualité de tels préjudices.