Průzkum trhu - Automobilový průmysl v České republice

Market Monitor

  • Czech Republic
  • Automotive/Transport

01 oct. 2014

Automobilový průmysl v Čechách zaznamenává dobré výsledky, což je způsobeno zejména díky opatřením na oživení ekonomiky, která přinesla prudký nárůst prodeje a výroby.

Pohled na výkonnost trhu v České republice

  • Prudký nárůst prodeje i výroby
  • Průměrné platby v rozmezí 30-45 dní
  • Ukrajinská krize může mít zásadní dopad

Český automobilový průmysl těží z výrazného prodeje automobilů a to globálně nebo na domácím trhu. Hospodářství země se zotavuje, přičemž se očekává, že HDP poroste v roce 2014 o 2,5% a v roce 2015 o 2,8% poté, co došlo v roce 2013 k jeho poklesu o 0,9%.

To se odráží v registraci nových vlastníků automobilů, která vzrostla o více než 10% od ledna do srpna 2014: přičemž jenom v srpnu činil tento nárůst 20% v porovnání s rokem předchozím. Také výroba automobilů vzrostla, a to o 46% v červenci, zatímco objednávky automobilů v tomto roce vzrostly až na dvouciferná čísla.

Documents associés

Avertissement

Les informations figurant sur ce site sont uniquement fournies à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées. Nous vous remercions de bien vouloir vous reporter aux réglementations et accords en vigueur. Aucunes informations ne peuvent être considérées comme créant un droit, une obligation ou engageant la responsabilité d’Atradius y compris pour juger de la moralité d’un ou de plusieurs acheteurs. Si Atradius juge de la moralité d’un acheteur, elle le fait pour le compte de son arbitrage et en aucun cas au bénéfice de ses assurés ou toute autre personne. En aucun cas, Atradius, ses partenaires ou sociétés apparentées, agents ou employés, ne pourront être tenus responsables envers les lecteurs ou toute autre personne pour toute décision ou mesure prise sur la foi des informations contenues dans cette carte, ou pour tous dommages indirects, particuliers ou similaires, même si ces personnes ont été avisées de l’éventualité de tels préjudices.